ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ อวท.

อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะพื้นฐ…

Read More

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่…

Read More

ร่วมถวายพระพร

นายสุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโล…

Read More

แห่เทียนพรรษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษาไปยังวัดโคกนาวโดยมีพระครูสังฆรักษ์ผาด ฐิติโก …

Read More

บริจาคโลหิต

บริจาคโลหิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสงขลาและคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานค…

Read More
1 2 3 4