ภาพกิจกรรม

การประชุมวิชาการ อวท.

อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะพื้นฐ…

Read More

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมวันแม่แห่…

Read More
1 2 3 4