ให้การต้อนรับพันเอกณัฐวรอิชณน์ ศรีจันทร์ทอง ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42
พันโทธีระวัฒน์ ชูสม รองผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42 และพันตรีชัยยุทธ์ บูรณวงศ์ หน.ส่วนการศึกษา
ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 42 เข้าเยี่ยมเยียนและหาความร่วมมือในการฝึกนักศึกษาวิชาหารและด้านอื่น ๆ