ภาพกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ”การจัดทำมาตรฐานวิทยาลัยเพื่อรับการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 5 ของสมศ.แก่บุคลากร ข…

Read More

การแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ

การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และกีฬาสถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติปีการศึ…

Read More
1 2 3 4