ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42

ให้การต้อนรับพันเอกณัฐวรอิชณน์ ศรีจันทร์ทอง ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42พันโทธี…

Read More
1 2 3 4