ภาพกิจกรรม

ต้อนรับ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.42

ให้การต้อนรับพันเอกณัฐวรอิชณน์ ศรีจันทร์ทอง ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42พันโทธี…

Read More

การประชุมวิชาการ อวท.

อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะพื้นฐ…

Read More
1 2 3 4