มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนนักศึกษาในกิจกรรมประพฤติดีมีวินัย ปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege