การประชุมผู้ปกครองและมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เรียนดี 3 ลำดับแรกของสาขา
ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege