รางวัลมาตรฐานระดับเหรียญทองการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน