✨ขอแสดงความยินดีกับ นร.สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก
1. น.ส.เกร็จฟ้า แก้วเกตุ
2.น.ส.กนิษฐา ชุมมณี
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นชุดเซ็ต (Package Uniform)
“ชุดผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องสำอาง” ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ระดับสถานศึกษา จังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2566
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย