U.S.P. 3×3 Basketball Tournament 2023 ครั้งที่ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จัดการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล U.S.P. 3×3 Basketball Tournament 2023 ครั้งที่ 1 รุ่นอายุ 14 ปี และรุ่นอายุ 16 ปี
มีทีมสมัครเข้าร่วมแข่งขันใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 55 ทีม มีกำหนดจัดในวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ ของวิทยาลัย
โดยได้รับเกียรติจากท่านพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 4 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด
สามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege