พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ณ ลานเอนกประสงค์ของวิทยาลัย
โดยมีคุณพ่อดีเด่นได้รับเกียรติบัตร จำนวน 19 ท่าน และมีคุณพ่อเข้าร่วมงานอีก 67 ท่าน