ขอแสดงความยินดีกับ นายธนธรณ์ แก้วมันจิตร์ ปวช.3/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะร้องเพลงเดี่ยว ระดับภาคประเภทไทยสากล ที่จังหวัดพัทลุง
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเป็นตัวแทนภาคไปแข่งระดับประเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรี