วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4 และ 5 ชาย-หญิง ร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่42
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน วันวีรไทย เวลา 06.00 – 9.00น.
ณ บริเวณอนุสาวรีย์ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา