ขอแสดงความยินดีกับเด็กภาษาคนเก่ง เหรียญทอง ระดับภาค ไปต่อระดับประเทศ