ธิดาล่ามง ครั้งที่ 7

ขอแสดงความยินดีกับ ซันนี่ ณรินริษา รัตนไพรโรจน์
ปวส.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดธิดาล่ามง ครั้งที่ 7
The Creative Trans 7th Edition ได้รับเงินรางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมสายสะพาย
มูลค่า 6,000 บาท เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ Event Hall ชั้น B
ศูนย์การค้าไดอาน่า หาดใหญ่ ที่ผ่านมา