รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ

การมอบเกียรติบัตรและโล่เกียรติยศจากการแข่งขันแผนการตลาดระดับประเทศ หัวข้อ “จุดประกายความคิด สู่นักวางแผนการตลาดรุ่นเยาว์” เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน จัดขึ้นโดยบริษัทแฟลชเอ็กซ์เพลส ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะเป็นการแข่งขันแผนการตลาดระดับประเทศจากทีมเข้าแข่งขันทั้งสิ้น 18 ทีม จากวิทยาลัยอาชีวะเอกชนทั่วประเทศ โดยวิทยาลัยฯของเราได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย และได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ เป็นแผนการตลาด ไซรัปดอกมะพร้าว ของวิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัย ควนลังพัฒนา จังหวัดสงขลา

โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดระดับชั้นปวส.2 เข้าแข่งขัน

ได้แก่           1.นายภูวณัฐ  พันธ์วิไล

                    2.นายธัชชัย แซ่เท่น

                    3.นางสาวปริมล ศรีภักดี

                    4.นางสาวไดอาน่า บิลก่อเด็ม

                    5.นางสาววนาลี ศรีสุข

และอาจารย์ผู้ควบคุมทีม  อาจารย์อนุชิต บุตรสาระ   อาจารย์ชญากานท์ ทองอ่อน