นักกีฬาเอ็กซ์ตรีม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศศิกานต์ คงปาน นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมจังหวัดสงขลา
กีฬาโรลเลอร์สเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทนักศึกษา
โครงการประกวด คลิปวิดีโอภาพและเสียงการขับเคลื่อนสงขลาเมืองกีฬา
Songkhla Sports City