มรดกวัฒนธรรมชาวสงขลาสู่สากล ปีที่ 2.5

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1
สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก และ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดคลิป วีดีโอ
โครงการ มรดกวัฒนธรรมชาวสงขลาสู่สากล ปีที่ 2.5
โดยผลงานชื่อ beach of happiness ในงาน open House ของคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
22-23 สิงหาคม 2565 ได้รับเงินรางวัล 5,000 พร้อมเกียรติบัตร