การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37

ขอแสดงความยินดีกับเด็กภาษาคนเก่ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ทีมชาย ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์