เยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566

ขอเเสดงความชื่นชมยินดีกับ นายราเชนทร์ บุตรรักษ์

นักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2566 จาก ศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม

ร่วมยกย่องเเละเชิดชูเกียรติ ความดีของเด็กเเละเยาวชนต่อไป