ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับเด็กภาษาคนเก่ง
ได้รับพระราชทานรางวัล
✨✨”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา” ✨✨