แสดงความยินดี

เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “มองเมืองหาดใหญ่ HATYAI STREET ART” ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ HATYAI STREET ART (เปิดเมืองเที่ยว) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ กลางเมืองหาดใหญ่ ประเภทวิดีโอสั้น ความยาวไม่เกิน 60 วินาที
รางวัลชนะเลิศ อันดับ1 ได้แก่ นาย ศุภกร เหล่าสุวรรณ น้องวินเนอร์ ระดับชั้น ปวช 1/12 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ