เยาวชนดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ นายนราวุฒิ แก้วนิล นักศึกษาระดับชั้นปวส.พิเศษ​ 1/3
ได้รับคัดเลือกเป็น เยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2565
โดยสมาคมเยาวชนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา