MOU

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดยนายสุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาต กับ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส โดยนายวัชรินทร์ คงสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมกระจ่าง จันทราช