วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เนื่องใน วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ผู้บริหาร คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา จึงร่วมรณรงค์ให้ตระหนักถึงโทษยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2565“ คำขวัญประจำปี 2565 รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด”