กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ณ ลานเอนกประสงค์ ของวิทยาลัย