ต้อนรับเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ

ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา