ร่วมถวายพระพร

นายสุพจน์ จันทราช ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนนัก
ศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ร่วมถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
—————-
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege