แห่เทียนพรรษา 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ จัดพิธีแห่เทียนพรรษาไปยังวัดโคกนาว

โดยมีพระครูสังฆรักษ์ผาด ฐิติโก เจ้าอาวาสวัดโคกนาว เป็นประธานสงฆ์
—————-
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege