อบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

✨โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Network Cabling) ✨

โดยมีตัวเเทนนักเรียน นักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเเละสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้