การประกวด Mister & Miss Udom Ambassador 2023

—————-
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege