บริจาคโลหิต

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสงขลา

และคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มารับบริจาคโลหิตจาก อาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา