กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน และรับเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเรียนดีเยี่ยม

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege