พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์

“ครูดี ศิษย์ดี มีอนาคต”
พิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์
วันที่ 16 มกราคม 2566
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีนครมูลนิธิ