วันเด็กแห่งชาติ 2566

วันเด็กแห่งชาติ 2566
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
วันเสาร์ ที่ 14 มกราคม 2566