“วาระพัฒนาจังหวัดสงขลา 25 ปี หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
นำโดย อ.ณัฐปภัสร์ ค่ายคำ อ.ชนากานต์ ชาตรีกุล และ อ.กุสุมา นิลจันทร์
นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เข้าร่วมรับฟังประชุมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “คลองไทย” จุดเปลี่ยนภาคใต้
ในงานประชุมวิชาการ “วาระพัฒนาจังหวัดสงขลา 25 ปี หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส”
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่