ร่วมสืบสานบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสร้างอุโบสถ ณ วัดโคกนาว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
นำโดย อ.สุภาพ จันทราช ผู้จัดการ คณะผู้บริหาร อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ร่วมสืบสานบุญทอดกฐินสามัคคี
เพื่อสร้างอุโบสถ ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา