วันแม่แห่งชาติ 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการได้จัดกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเสริมสร้างความผูกพันธ์และความเข็มแข็งในสถาบันครอบครัวระหว่างแม่กับลูก อีกทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับคุณแม่ดีเด่น โดยมี อาจารย์กมรา สะเตโช ผู้อำนวยการ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร