โครงการลูกเสือวิสามัญทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ร่วมกับ กรมทรัพยากรชายฝั่ง ธนาคารปู ปตท.สพ. กลุ่มอนุรักษ์ชายฝั่งหาดบ่อหูด ชมรมคนรักกีฬาตำบลวัดจันทร์ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ ชายทะเล “หาดบ่อหูด” หมู่ที่ 3 ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา