แบ่งปันเพื่อน้อง

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โดย อ.สัมพันธ์ จันทราช รองผู้จัดการ ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวน 10 เครื่อง ให้กับ อาจารย์อมรชัย ศรีสุวรรณ จากโรงเรียนวัดประดู่หอม(เหลืออุทิศ) เพื่อใช้ในการเรียนรู้ การศึกษาต่อไป >>>