เหรียญทองแดงจากผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ได้รับองค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดงประเภทองค์การมาตรฐานสถานศึกษาขนาดใหญ่ จากผลการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น และสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562