พิธีไหว้ครู “ปูชา จ ปูชนียาน์” ประจำปีการศึกษา 2563