อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผู้อำนวยการและผู้รับใบอนุญาตเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะพื้นฐาน
องค์การนักวิชาขีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ประจำปีการศึกษา 2566