กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ณ ลานเอนกประสงค์ ของวิทยาลัย