คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา