การแข่งขันกีพาสีภายใน ” ชงโคเกมส์ ครั้งที่ 40
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธาน การแข่งขันกีพาสีภายใน ” ชงโคเกมส์ ครั้งที่ 40 ” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจัดแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2566 พร้อมด้วย อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผอ.และผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ นางสาวอรอนงค์ จิตตพุทธิ นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการจัดการแข่งขันร่วม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีสุขภาพพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ฝึกฝนการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยมีความสำนักดี รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะการจัดการแช่งขันในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยคณะสี 4 สี คือ สีฟ้า สีชมพู สีเขียว และสีม่วง ณ อาคารสุวรรณวงศ์ สนามกีฬากลางจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
—————-
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege