บริจาคโลหิต
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการร่วมกับสภากาชาดจังหวัดสงขลาและคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์มารับบริจาคโลหิตจาก อาจารย์ บุคลากร นักเรียนนักศึกษา