พิธีไหว้ครูประจำปี 2566

—————-
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/uspcollege