อาจารย์สุพจน์ จันทราช ผู้อำนวยการ/ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
ประธานในพิธีร่วมถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
—————————–
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหารและอาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ