วันต่อต้านยาเสพติดโลก

เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และนักเรียน นักศึกษา
ร่วมรณรงค์ให้ตระหนักถึง โทษของยาเสพติด
คำขวัญประจำปี 2566 “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด”