วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ